Werkterrein AB Consultancy en Juridisch Advies

Het omgevingsrecht is zeer divers. Het omgevingsrecht herbergt niet alleen veel specifieke deelgebieden (zoals natuurbeschermingsrecht, ruimtelijk bestuursrecht en contractenrecht), maar kent ook veel verschillende partijen (overheden, projectontwikkelaars, belangenorganisaties). Vanwege de verschillende werkkringen en opdrachten kent Auke Braxhoven het hele spectrum van het omgevingsrecht inclusief de privaatrechtelijke aspecten (opstellen van (samenwerkings)overeenkomsten, koop/verkoop gronden).

Na zijn ervaringen als advocaat en legal consultant bij ARCADIS richt Auke Braxhoven zich op de ondersteuning en advisering van (semi)-overheidsorganisaties bij complexe bestuurlijk juridische zaken. Verder kan hij ook private partijen zoals projectontwikkelaars voorzien van juridische ondersteuning. Onderwerpen waarin Auke bijzonder goed thuis is zijn uiteraard het bestuurs(proces)recht, vergunningverlening-, ontheffing- en handhavingsvraagstukken, natuurbescherming, subsidieverlening en vrijwel alle aspecten van het omgevingsrecht en gebiedsontwikkeling waaronder PPS-constructies. Bovendien heeft Auke Braxhoven specifieke kennis op het gebied van infrastructurele projecten.

In de praktijk heeft Auke Braxhoven veel profijt van de combinatie tussen zijn zeer gedegen basis als advocaat en het feit dat hij graag en makkelijk samenwerkt met verschillende disciplines en in verschillende (overheids)organisaties.